کد آگهی:504

توضیحات آگهی

کارگر نیمه ماهر جهت نصب در و پنجره دوجداره

کارگر نیمه ماهر جهت نصب در و پنجره دوجداره


کارگر نیمه ماهر جهت نصب در و پنجره دوجداره


نیروی نیمه ماهر و نصاب برای نصب در و پنجره دوجداره دارای سابقه کار سر ساختمان ساعت کاری 9 الی 5 فقط تماس  شماره تماس: 09355564109
   آدرس: اراک