شماره آگهی :500

استخدام صندوقدار و فروشنده خانم در هایپرپروتئین

درخواست نیروی خانم به فروشنده و صندوقدار خانم جهت کار در هایپرپروتئین آویتا نیازمندیم. زمان تماس ۸ صبح الی ۱۶

استخدام صندوقدار و فروشنده خانم در هایپرپروتئین

استخدام صندوقدار و فروشنده خانم در هایپرپروتئین

  شماره تماس   09026739661
   آدرس:   اراک