کد آگهی:487

توضیحات آگهی

شاگرد برقکار ساختمان

شاگرد برقکار ساختمان


شاگرد برقکار ساختمان


🔹 شاگرد 🔸 برای برقکاری ساختمان 🔹 تمام وقت. 🔸 همراه با یادگیری در حین کار 🔹 روزی 30 الی 40 🔸 از ساعت 8 صبح الی 6 🔹ساعت تماس 9 صبح  شماره تماس:📲09383821458
   آدرس: اراک