کد آگهی:484

توضیحات آگهی

گرافیست و تایپیست کار خانم

گرافیست و تایپیست کار خانم


گرافیست و تایپیست کار خانم


🔸جهت انجام فعالیت های گرافیکی 🔹(اشنا به نرم افزار های مرتبط) 🔸 و برای تایپ و تولید محتوا 🔹جهت کار در دفتر شرکت 🔸 واقع در مرکز شهر اراک 🔹 محمد مهرسام



  شماره تماس:📲09129780370
   آدرس: اراک مرکز شهر