کد آگهی:478

توضیحات آگهی

کارگر ساده جهت کار رابیتس کاری

کارگر ساده جهت کار رابیتس کاری


کارگر ساده جهت کار رابیتس کاری


کارگر 🔹ساده 🔸 جهت کار رابیتس و نبشی کشی نما 🔹 ترجیحا جوشکاری بلد باشه 🔸 ساعت 8 تا 6  شماره تماس:📲09188608256
   آدرس: اراک