کد آگهی:469

توضیحات آگهی

استخدام حسابدار خدماتی ظرف شوی

استخدام حسابدار خدماتی ظرف شوی


استخدام حسابدار خدماتی ظرف شوی


استخدام به یک نفر حسابدار یک نفر نیروی خدماتی یک نفر جهت ظرف شویی ویک نفر جهت سالاد بار نیازمندیم  شماره تماس:۰۹۱۲۰۲۲۰۸۶۱
   آدرس: اراک