کد آگهی:461

توضیحات آگهی

منشی خانم (آشنا به کامپیوتر)

منشی خانم (آشنا به کامپیوتر)


منشی خانم (آشنا به کامپیوتر)


منشی خانم (آشنا به کامپیوتر)  شماره تماس:086 _ 33868
   آدرس: میدان هفت تیر( سه راه ارامنه)، نرسیده به پاساژ بیژن، شرکت راهبرد ارتباط ملل