کد آگهی:456

توضیحات آگهی

کارگر جهت کار در قطعه شویی وکارواش

کارگر جهت کار در قطعه شویی وکارواش


کارگر جهت کار در قطعه شویی وکارواش


۲نفر کارگر جهت کار در کارواش وقطعه شویی با حقوق ومزایا وبیمه نیازمندیم .برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا فقط حضوری مراجعه کنید  شماره تماس:مراجعه حضوری
   آدرس: اراک خ شریعتی پایینترازپمپ بنزین جنب نمایندگی ام وی ام ( کارواش ایمان)