کد آگهی:450

توضیحات آگهی

جذب نیروی کار ماهر قطعه بندی مرغ و گوشت

جذب نیروی کار ماهر قطعه بندی مرغ و گوشت


جذب نیروی کار ماهر قطعه بندی مرغ و گوشت


🔹 شرکت قطعه بندی مرغ و گوشت 🔸 جهت تکمیل کادر داخل سالن 🔹 قصاب و مرغ خرد کن 🔸 سوابق کاری خود را پیامک کنند  شماره تماس:📲09185256100
   آدرس: اراک