کد آگهی:444

توضیحات آگهی

سالن دار و نطافت چی

سالن دار و نطافت چی


سالن دار و نطافت چی


🔹آقا 🔸 مجرد 🔹جهت سالن داری و نظافت  شماره تماس:📲09181621979
   آدرس: اراک