کد آگهی:431

توضیحات آگهی

استخدام دستیار دندان پزشک با سابقه کار

استخدام دستیار دندان پزشک با سابقه کار


استخدام دستیار دندان پزشک با سابقه کار


دستیار دندان پزشک با سابقه کار (تسلط کامل) مجرد ساعت کاری 3:30 تا 9:30 شب  شماره تماس:09364164243
   آدرس: اراک نیسانیان