کد آگهی:422

توضیحات آگهی

کارگر آقا جهت کار تولید لوازم برقی

کارگر آقا جهت کار تولید لوازم برقی


کارگر آقا جهت کار تولید لوازم برقی


🔹اقا 🔸 جهت تولید لوازم برقی 🔹 متاهل ایاب ذهاب نداریم 🔸 حق سرویس پرداخت می شود 🔹 نهار نداریم 🔸حقوق اداره کاری با یکماه عیدی و یکماه سنوات آخر سال 🔹 بیمه بعد از سه ماه 🔹دارای سابقه فعالیت در صنف تولیدی 🔸سن حداکثر ۳۰ سال فعال و پر انگیزه 🔹استعمال سیگار و .... نداشته باشد 🔸 سفته بعد از یکماه اخذ می شود 🔹کار به صورت کنترات می باشد 🔸فقط تماس گرفته  شماره تماس:09128981600
   آدرس: اراک