کد آگهی:311

توضیحات آگهی

بازاریاب(ویزیتور)

بازاریاب(ویزیتور)


بازاریاب(ویزیتور)


به دو نیروی آقا و خانم برای بازاریابی و سفارش تبلیغات که به صورت نوین در تاکسی ها واتوبوس ها انجام میشود. از تمامیه کسب و کار ها نیازمندیم  شماره تماس:09392919499
   آدرس: اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.