کد آگهی:309

توضیحات آگهی

استخدام نیرو در شرکت درسا

استخدام نیرو در شرکت درسا


استخدام نیرو در شرکت درسا


🔹 جهت انجام امور اداری و تبلیغاتی در شرکت درسا 🔸با سابقه کار قبلی 🔹 ساعت تماس ۹صبح تا ۱۳ 🔸جهت پر کردن فرم صبح ها ساعت ۱۰ تا ۱۳ 🔹 دفتر شرکت واقع در خ شریعتی میدان فرمانداری  شماره تماس:📲 09181609003
   آدرس: استان مرکزی اراک خ شریعتی میدان فرمانداری
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.