کد آگهی:307

توضیحات آگهی

رنگ کار ماهر و دونفر کارگر ساده

رنگ کار ماهر و دونفر کارگر ساده


رنگ کار ماهر و دونفر کارگر ساده


به یک رنگ کار ماهر یانیمه ماهر ودونفر کارگرساده در کارگاه آیینه وشمعدان سازی نیازمندیم 🔹کار در گاوخانه  شماره تماس:📲09181600162
   آدرس: استان مرکزی اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.