کد آگهی:306

توضیحات آگهی

کارگر ساده ترجیحا فنی

کارگر ساده ترجیحا فنی


کارگر ساده ترجیحا فنی


به یک کارگر ساده ترجیحا فنی و زرنگ برای کار نرده استیل نیازمندیم. 🔹سن زیر 20 سال  شماره تماس:📲09363308275
   آدرس: استان مرکزی اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.