کد آگهی:305

توضیحات آگهی

استخدام کارشناس کالیبرلسیون

استخدام کارشناس کالیبرلسیون


استخدام کارشناس کالیبرلسیون


استخدام کارشناس کالیبرلسیون با شرایط زیر: 1. لیسانس مواد یا شیمی یا ابزار دقیق 2. ترجیحا آقا 3. سن 25 تا 35 سال 4. ترجیحا متاهل 5. دارای حداقل یک سال سابقه کار در زمینه استاندارد 17025 6. ساعت کاری 8 صبح تا 5 بعد از ظهر، حقوق پایه اداره کار در شروع قرارداد، دارای سرویس و ببمه و نهار  شماره تماس:📲 09052406329
   آدرس: استان مرکزی اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.