کد آگهی:303

توضیحات آگهی

استخدام منشی و دستیار دندان‌پزشک

استخدام منشی و دستیار دندان‌پزشک


استخدام منشی و دستیار دندان‌پزشک


سابقه کاری الزامی است روابط عمومی بالا خوش اخلاق. مردم دار. با وجدان. توانایی و هنر شنیدن مسائل بیماران و... و راهنمایی دلسوزانه آنان  شماره تماس:09182020998
   آدرس: اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.