کد آگهی:301

توضیحات آگهی

حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو

حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو


حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو


به یک حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو و امور حسابداری جهت کار در دفتر شرکت بازرگانی خصوصی نیازمندیم. ساعت کاری ۸ صبح تا ۱۴ظهر روزهای تعطیل تعطیل می باشد. زمینه فعالیت(خریدوفروش محصولات کشاورزی) نیازمند ضامن معتبر و ضمانت دارای سابقه کار محل کار خیابان قیام ساعت تماس ۱۷تا۱۹ هرروز  شماره تماس:۰۹۱۸۷۶۷۲۸۲۰
   آدرس: اراک خیابان قیام
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.