کد آگهی:297

توضیحات آگهی

استخدام نیروی کمک نصاب

استخدام نیروی کمک نصاب


استخدام نیروی کمک نصاب


به یک نفر آقا دارای سن زیر ۳۰ سال جهت کمک نصاب نیازمندیم. آشنا با جوشکاری و ابزار آلات  شماره تماس:📲09183632709
   آدرس: اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.