کد آگهی:292

توضیحات آگهی

فروشنده مزون عروس

فروشنده مزون عروس


فروشنده مزون عروس


🔹داراى سابقه کارى 🔸ترجیحا مسلط به خیاطى باشد.  شماره تماس:📲 09054292003
   آدرس: اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.