کد آگهی:291

توضیحات آگهی

استخدام جوشکار و رنگ کار

استخدام جوشکار و رنگ کار


استخدام جوشکار و رنگ کار


همکار اقا 🔹 فنی صنعتی جوشکار و رنگ کار 🔸 خوش رفتار با انضباط 🔹 حداکثر سن ۳۵ 🔸ساعت کار ۸تا ۱۶.۳۰ 🔹 شهرک صنعتی خیر آباد 🔸 حقوق اداره کاری 📲 09183626590  شماره تماس: تلگرام 09025819730 📲
   آدرس: اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.