کد آگهی:289

توضیحات آگهی

استخدام جوشکار CO2

استخدام جوشکار CO2


استخدام جوشکار CO2


به تعدادی #جوشکارco2 با حداکثر سن 30 سال و شرایط حقوق اداره‌کار نیازمندیم!  شماره تماس:📞08633554112
   آدرس: اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.