کد آگهی:283

توضیحات آگهی

کارشناس کنترل کیفیت و سرپرست کارگاه

کارشناس کنترل کیفیت و سرپرست کارگاه


کارشناس کنترل کیفیت و سرپرست کارگاه


یک شرکت تولیدی و بازرگانی جهت احداث کارخانه خود در خمین با کاربری تولید انواع روغن موتور جهت تامین نیروی انسانی خود نیاز به یک کارشناس کنترل کیفیت با شرط یکسال کار در سایت اصفهان و همچنین یک نفر سرپرست کارگاه (بومی) دارد. ارسال رزومه info@mopico.ir تلفن :02188661896 محل کار :کارشناس کنترل کیفیت یکسال اصفهان و بعد از احداث کارخانه در خمین سرپرست کارگاه : محل کار :خمین  شماره تماس:02188661896
   آدرس: خمین و اصفهان
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.