کد آگهی:279

توضیحات آگهی

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر


کارگر ماهر و نیمه ماهر


کارگر ماهر و نیمه ماهر 🔹تمام وقت 🔸میزان حقوق مطابق وزارت کار 🔹بیمه آلومینیوم لامل دوجداره  شماره تماس:📲 09134235438
   آدرس: اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.