کد آگهی:277

توضیحات آگهی

استخدام راننده لیفتراک

استخدام راننده لیفتراک


استخدام راننده لیفتراک


راننده لیفتراک 🔹 با حقوق مکفی 🔸 بیمه 🔹12 ساعته  شماره تماس:09906188379
   آدرس: اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.