کد آگهی:275

توضیحات آگهی

همکارخانم جهت اتو و بسته بندی پوشاک

همکارخانم جهت اتو و بسته بندی پوشاک


همکارخانم جهت اتو و بسته بندی پوشاک


به تعدادی #همکارخانم جهت اتو و بسته بندی پوشاک نیازمندیم 📲09184930032 📲09362581334  شماره تماس:📲09184930032
   آدرس: اراک خیابان محسنی
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.