کد آگهی:273

توضیحات آگهی

استخدام مهندس برق

استخدام مهندس برق


استخدام مهندس برق


استخدام مهندس برق 🔹حتی بدون سابقه کار 🔸رزومه خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال کرده dsak13583@gmail.com  شماره تماس:📲09227253241
   آدرس: اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.