کد آگهی:270

توضیحات آگهی

استخدام کارمندفنی شیمی

استخدام کارمندفنی شیمی


استخدام کارمندفنی شیمی


کارمندفنی شیمی 🔸 تحصیلات مورد نیازکارشناسی 🔹قراردادپروژه ای 🔸حقوق۱ تا ۲.۵ میلیون تومان 🔹ظاهری آراسته. 🔸قدرت بیان بالا  شماره تماس:📲09300417831
   آدرس: اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.