کد آگهی:269

توضیحات آگهی

کار در تولید ظروف الومنیوم

کار در تولید ظروف الومنیوم


کار در تولید ظروف الومنیوم


کار در تولید ظروف الومنیوم 🔸تمام وقت 🔹 حقوق مطابق وزارت کار 🔸حقوق مکفی وبیمه  شماره تماس:📲 ۰۹۳۹۴۲۸۱۲۱۳
   آدرس: اراک 🔹 انتهای خیابان مشهد
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.