کد آگهی:268

توضیحات آگهی

فروشنده خانم جهت لباس فروشی زنانه

فروشنده خانم جهت لباس فروشی زنانه


فروشنده خانم جهت لباس فروشی زنانه


فروشنده خانم جهت لباس فروشی زنانه 🔹 مصطفی خمینی 🔸قراردادپاره وقت 🔹روابط عمومی خوب،ظاهراراسته 🔸محل زندگی نزدیک به مجتمع  شماره تماس:📲 ۰۹۱۸۸۶۳۰۸۵۶
   آدرس: اراک مصطفی خمینی
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.