کد آگهی:267

توضیحات آگهی

استخدام فروشنده خانم در مغازه لبنیاتی

استخدام فروشنده خانم در مغازه لبنیاتی


استخدام فروشنده خانم در مغازه لبنیاتی


خانم جهت فروشندگی در مغازه لبنیاتی 🔸شیفت عصر 🔹 خوش برخورد 🔸 ساکن مناطق نزدیک به خیابان رودکی  شماره تماس:📲 09189595561
   آدرس: اراک رودکی
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.