کد آگهی:266

توضیحات آگهی

استخدام حسابدار و صندوقدار خانم

استخدام حسابدار و صندوقدار خانم


استخدام حسابدار و صندوقدار خانم


به يك نفر #صندوقدار و يك نفر #منشی_خانم مسلط به نرم افزار هلو مجرد غير دانشجو با روابط عمومی بالا ترجيحا آشنا به #امورحسابداری نیازمندیم . محل كار : محسنی تماس : شنبه تا پنجشنبه ٩ تا ۱۳ شماره تماس : 📞٣٢٢٤٧٠٩٨ آیدی ارتباطی : ✅ @abc2019  شماره تماس:📞٣٢٢٤٧٠٩٨
   آدرس: اراک خیابان محسنی
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.