کد آگهی:264

توضیحات آگهی

استخدام چند رده شغلی در شرکت معتبر

استخدام چند رده شغلی در شرکت معتبر


استخدام چند رده شغلی در شرکت معتبر


به تعدادی نیروی #خانم و #آقا جهت کار در #شرکتی معتبر نیازمندیم 🔻نیرو خانم : 🔸منشی خانم 🔹حسابدار خانم 🔻نیروی آقا : 🔸نگهبان جهت ساختمان 🔹سرپرست کارگاه جهت ساختمان سازی ارتباط فقط با تلگرام 🆔 @Ingeering  شماره تماس:🆔 @Ingeering
   آدرس: اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.