کد آگهی:257

توضیحات آگهی

دو نفر خانم اراسته جهت دستیار دندانپزشکی

دو نفر خانم اراسته جهت دستیار دندانپزشکی


دو نفر خانم اراسته جهت دستیار دندانپزشکی


دو نفر خانم اراسته جهت دستیار دندانپزشکی 🔹 حقوق۱ تا ۲.۵ میلیون 🔸بیمه دارد 🔹 همراه اموزش 🔸فقط روزهای زوج 📲 ۰۹۰۲۸۲۹۴۱۶۳  شماره تماس:۰۹۰۲۸۲۹۴۱۶۳
   آدرس: اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.