کد آگهی:256

توضیحات آگهی

استخدام نجار و رویه کوب آقا و خیاط آقا و خانم

استخدام نجار و رویه کوب آقا و خیاط آقا و خانم


استخدام نجار و رویه کوب آقا و خیاط آقا و خانم


به دو نفر رویه کوب ماهر و نیمه ماهر جهت کار در تولیدی مبلمان نیازمندیم. به یک نفر خیاط ماهر جهت خیاطی مبلمان در تولیدی مبلمان نیازمندیم(خانم یا آقا) همچنین به یک نفر نجار ماهر جهت کار در تولیدی مبلمان نیازمندیم. (پرداخت حقوق سر وقت بدون تاخیر) شماره تماس: 09185241750 داوودی 09385669577 میرطالبی  شماره تماس:09185241750
   آدرس: اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.