کد آگهی:251

توضیحات آگهی

استخدام نجار ماهر

استخدام نجار ماهر


استخدام نجار ماهر


استخدام نجار ماهر جهت کار در واحد نجاری مبلمان چشمه نور  شماره تماس:08632234266
   آدرس: اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.