کد آگهی:244

توضیحات آگهی

استخدام کارمند دفتری خانم

استخدام کارمند دفتری خانم


استخدام کارمند دفتری خانم


جذب یکنفر خانم جهت امور دفتری و حسابداری با مدرک لیسانس حسابداری و سابقه کار بیمه و حقوق اداری کاری ... ساعت کاری ۹ الی ۱۸ (۸ساعت کاری ) آشنایی با رایانه و اینترنت و نرم افزار حسابداری ، روابط عمومی و فن بیان خوب الزامیست تلفن دفتر : ۳۴۰۶۴۴۷۰ ساعت تماس ۹ ال ۱۸ آدرس شرکت مجتمع اداری اسمان جهت مصاحبه با دفتر تماس بگیرید  شماره تماس:086۳۴۰۶۴۴۷۰
   آدرس: استان مرکزی اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.