کد آگهی:243

توضیحات آگهی

کارمند خانم و همکار فنی آقا

کارمند خانم و همکار فنی آقا


کارمند خانم و همکار فنی آقا


یک شرکت معتبر به یک همکار فنی آقا با شرایط ذیل نیازمندیم: 1_متأهل باشد 2-دارای وسیله نقلیه ماشین یا موتور 3_مسلط به امور فنی جهت تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب 4_تمام وقت ساعت کاری از8تا13. _16 تا20 5_قرارداد پیمانکاری میباشد 6_حقوق و مزایا حدو2 الی 2800 کارمند اداری خانم: به یک خانم جهت کار در شرکت معتبر جهت پاسخوگویی به تلفن با شرایط ذیل نیازمندیم: 1_سن زیر30سال 2_مجرد 3_دانشجو نباشد 4_تایم کاری از 8تا13. 16 تا20 5_محیط کاری کاملا سالم همگی خانم میباشند 6_حقوق حدوا1تومن بیمه بعداز6ماه 7_یک هفته به صورت آزمایشی تلفن :32216721_32213708  شماره تماس:08632213708
   آدرس: استان مرکزی اراک میدان شریعتی ابتدای عباس آباد نبش کوچه علوم تصفیه آب نخستین
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.