کد آگهی:241

توضیحات آگهی

صندوق دار خانوم ، سالن کار آقا

صندوق دار خانوم ، سالن کار آقا


صندوق دار خانوم ، سالن کار آقا


صندوق دار خانوم آشنا به کار صندوق داری ساعت کاری ۱۷ الی ۲۳ سالن کار آقا با تجربه ساعت کاری ۱۶:۳۰ الی ۲۳ ساعت تماس از ۱۰ صبح الی ۱۰ شب پیام پاسخ داده نمیشود لطفا فقط تماس بگیرید .  شماره تماس:09185800094
   آدرس: استان مرکزی اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.