کد آگهی:240

توضیحات آگهی

استخدام منشی و مدیر داخلی خانم

استخدام منشی و مدیر داخلی خانم


استخدام منشی و مدیر داخلی خانم


شرکتی در نظر دارد جهت تکمیل کادر اداری خود به یک نفر خانم مجرد با شرایط ذیل استخدام کند. لطفا فقط وفقط افرادی که دارای شرایط ذیل می باشند نسبت به ارسال مشخصات و مهارت های خود از طریق تلگرام یا پیامک اقدام نمایند: ۱ مجرد و متعهد با ظاهر آراسته ومبادی اداب ۲ فن بیان و روابط عمومی بالا ۳امکان رفتن ماموریت جهت پیگیری امور شرکت حقوق مکفی و بیمه شرکت بازرگانی و پیمانکاری مرکز شهر از برقراری تماس خودداری فرمائید  شماره تماس:09927810764 تلکرام یا پیامک
   آدرس: استان مرکزی اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.