کد آگهی:239

توضیحات آگهی

استخدام کارشناس حسابداری خانم

استخدام کارشناس حسابداری خانم


استخدام کارشناس حسابداری خانم


مسلط به نرم افزار حسابداری و office  شماره تماس:08633543710
   آدرس: اراک کیلومتر 20 جاده تهران کارخانه صنایع شیمیایی کیمیا صنعت فردوس
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.