کد آگهی:236

توضیحات آگهی


استخدام یک نفر در گیم نت


به یک نفر جهت کار در گیمنت نیاز داریم که از ساعت 11 الی ساعت 19 در گیم نت حضور داشته باشد  شماره تماس:09351406313
   آدرس: استان مرکزی اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.