کد آگهی:218

توضیحات آگهی


نیروی فنی آقا جهت سرویس دستگاههای شمارشگر


به یک کاردان برق یا کامپیوتر یا الکترونیک به صورت پاره وقت جهت سرویس دستگاههای شمارشگر در سطح استان مرکزی نیازمندیم آموزش تعمیر به مدت سه ساعت در مشهد مقدس الزامی است. محل دستگاهها : بویین زهرا ، ساوه ، خمین و ... شرایط: داشتن وسیله نقلیه شخصی داشتن لبتاب جهت اتصال به دستگاه داشتن حسن اخلاق و تبعیت از دستورات ناظر پروژه حق الزحمه در ازای انجام خدمات ذیل پرداخت میشود. 1- رفت بعلاوه برگشت کیلومتری 400 2- حق فنی تعمیر هر دستگاه 35000 3- توقف بیش از یک ساعت به ازای هر ساعت توقف 15000 متن قرارداد را در تلگرام یا سروش مطالعه فرمایید @fanustmp12345679  شماره تماس:09018727309
   آدرس: استان مرکزی
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.