کد آگهی:200

توضیحات آگهی


استخدام همکار خانم کار در لوازم ارایشی


مجرد با روابط عمومی بالا ۰۹۱۸۹۶۰۵۶۰۴  شماره تماس:۰۹۱۸۹۶۰۵۶۰۴
   آدرس: استان مرکزی شهر اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.