کد آگهی:191

توضیحات آگهی


تزریقکار آقا جهت کار با دستگاه تزریق پلاستیک


تزریقکار آقا جهت کار با دستگاه تزریق پلاستیک در کارخانه سرنگ سازی، شهرک صنعتی ایبک آباد  شماره تماس:09128432331
   آدرس: شهرک صنعتی ایبک آباد
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.