کد آگهی:181

توضیحات آگهی


جذب مهندس جهت رتبه گیری شرکت پیمانکاری


به مدارک تحصیلی و سوابق بیمه ای تعداد محدودی مهندس یا کاردان یا بازنشسته رشته های فنی و مهندسی جهت اخذ رتبه شرکت پیمانکاری نیازمندیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.  شماره تماس:09165551305
   آدرس: استان مرکزی
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.