کد آگهی:178

توضیحات آگهی


استخدام منشی خانم آشنا به کامپیوتر در شرکت


به یک منشی جهت انجام امور دفتری امور مربوط به بیمه و دستمزد - دارایی و مالیات - بانک مسلط به کامپیوتر ورد و اکسل زبر و زرنگ با روابط عمومی بالا نیازمنیدم. ساعت کاری 8 تا 2 عصر  شماره تماس:09188612532
   آدرس: استان مرکزی اراک
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.