کد آگهی:176

توضیحات آگهی


استخدام 2 نفر وردست نجاری


به دو نفر کارگر وردست در نجاری نیازمنیدیم حقوق کافی به همراه بیمه  شماره تماس:09184904529
   آدرس: استان مرکزی - اراک - جاده مودر کنار بهشت زهرا
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.