کد آگهی:16

نیروی آقا جهت امور کشاورزی و آبیاری مزارع

نیروی آقا جهت امور کشاورزی و آبیاری مزارع


نیروی آقا جهت امور کشاورزی و آبیاری مزارع


نیروی آقا 🔹جهت امور کشاورزی و آبیاری مزارع و تراکتور 🔸در شهرستان زرند ساوه 🔹همراه با جای خواب و غذا 🔸ترجیحا با خانواده  شماره تماس: ۰۹۱۹۴۰۴۰۵۸۰
   آدرس: زرند ساوه